Home / สินค้าทั้งหมด / เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan

เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan

เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMi F68S ( 700 ใบหน้า )

เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMi F68S ( 700 ใบหน้า )

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า HIP CmiF68S  700 ใบ ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco MB360

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco MB360

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco MB360 ราคาสิ ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco SilkBio-101TC

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco SilkBio-100TC

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco SilkBio-101T ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface800

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface800

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface800 ราค ...

Read More »

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco SilkBio-100TC

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco SilkBio-100TC

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco SilkBio-100T ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface602

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface602

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Uface602 ราค ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco MultiBio Thai02

PHOTO_483177163_1483604596_thumb

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco MultiBio Tha ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Multibio700

เครื่องสแกนใบหน้า-Zeteco-Multibio700

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco Multibio700 ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า Zkteco VF780

เครื่องสแกนใบหน้า-Zkteco-VF780-thum

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า Zkteco VF780 ราคาสิ ...

Read More »

เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Zkteco MultiBio 700 Face Scan

PHOTO_pro_09-01-2015_170106-300x225

ชื่อสินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Zkteco MultiBi ...

Read More »